(EN) Not sure where to start your journey in solo blues? Know some moves but improvisation seems scary? Join a fun introductory class with Maria Malenkova to gain structure and knowledge that will help you feel more comfortable dancing solo, as well as spice up your partner dancing! Get ready to gain more awareness in your body movement, learn new moves, talk about the history of blues dance and take a quick glance at simple improvisation techniques to enter the world of solo with ease and comfort. The class is open for any level!

All of the money raised from this class will be donated to an organization helping Ukrainian refugees. 

Maria Malenkova is an internationally recognized swing and blues dancer and instructor from Moscow, who has recently moved and joined the Vilnius scene. Since she is half-Lithuanian, the classes will be held in Lithuanian / English mix 🙂

When: June 22 19:00-21:00

Where: Lindyhop.lt

Price: 20eu

(LT) Nežinai, nuo ko pradėti savo solo bliuzo kelionę? Žinai keletą judesių, tačiau improvizacija skamba kaip didžiausiausias siaubas? Prisijunk prie smagaus įvadinio solo bliuzo seminaro su Maria Malenkova ir įgauk struktūros ir žinių, kurios ne tik padės labiau pasitikėti savimi šokant solo – šokant poroje šie nauji įgūdžiai bus kaip pipiriukai, kuriais galima pagyvinti šokį su partneriu! Pasiruošk geriau susipažinti su savo kūno judėjimu, išmokti naujų judesių, pasikalbėti apie bliuzo šokio istoriją ir užkabinti paprastas improvizacijos technikas, kurios padės tau į solo bliuzo pasaulį žengti lengvai ir patogiai. Seminaras yra atviras visiems šokėjų lygiams – tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems šokėjams!

Visi surinkti pinigai bus paaukoti Ukrainos pabėgėliams padedančiai organizacijai.

Maria Malenkova yra tarptautiniu mastu žymi svingo ir bliuzo šokių šokėja ir instruktorė iš Maskvos, kuri visai neseniai persikraustė į Vilnių ir prisijungė prie Lietuvos bliuzo šokėjų scenos.Kadangi Maria yra pusiau lietuvė, seminaras vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Kada: birželio 22d 19:00-21:00

Kur: Lindyhop.lt

Kaina:20eu

 

FB Event